Realitná komora Slovenskej Republiky

Vstup RK na Slovenský realitný trh

Realitná komora Slovenskej republiky vstúpila na Slovenský trh v roku 2009. Po tom, ako v susedných Čechách zaznamenala komora veľký úspech, aj na Slovensku sa rozmohla myšlienka o založení Realitnej komory Slovenskej republiky, ktorá by združovala profesionálnych realitných maklérov a realitné kancelárie. Samozrejme činnosť komory sa nezameriava len na profesionálov pôsobiacich v oblasti realít, ale aj na klientov, ktorí sa na profesionálov obracajú s potrebou o pomoc. Realitná komora chráni maklérov a realitky, ale zároveň dozerá aj na práva, ktoré má samotný klient.

V Českej republike komora plní svoje poslanie vo veľkej miere. Naši západný susedia nám teda môžu byť veľkou inšpiráciou, ale aj samotná Slovenská komora môže byť inšpiratívna pre nich. V Realitnej komore Slovenskej republiky sa postupne formujú pracovné skupiny, ktoré budú rôzneho zamerania. Každá zo skupín je jedinečná a zameriava sa na problematické oblasti na trhu s realitami. Ako príklad môžeme uviesť skupinu, ktorá sa bude zaoberať legislatívou realitného trhu.

Nezabúdame ani na našich klientov, ktorí využívajú služby kancelárii a maklérov. Pripravuje sa skupina, ktorá bude mať na starosť poradňu, kde budú svoje radi ponúkať profesionáli, ktorí sú na realitnom trhu už zopár rokov. Samozrejme, že to nie je všetko, čo realitná komora ponúka svojim členom, ale aj samotnej širokej verejnosti. Jej činnosť môžete sledovať na webovej stránke a sami sa môžete podieľať na jej rozširovaní a obohatiť ju či už vlastnými skúsenosťami alebo nápadmi. 

Správy pracovných skupin

Slevový systém - 17.9.2012
Pracovní skupina Správa IT Vám přináší zcela nový a vylepšený webový portál Realitní komory Slovenské republiky. Poskytuje zcela novou interní sekci s více interaktivními prvky, nový seznam makléřů a kanceláří, vylepšené možnosti spolupráce a samozřejmě atraktivní design.

Věříme, že Vám tento nový systém přinese užitek
Váš team Správa ITÚvodné slovo

Činnosť realitného makléra, obchodníka s nehnuteľnosťami, predstavuje zložitú a náročnú aktivitu, ktorá vyžaduje po jednotlivcovi vysokú kvalifikáciu v realitnom odbore, dostačujúce právne znalosti a dôveryhodné profesionálny rokovanie.

Poslaním Realitné komory Slovenskej republiky je združiť serióznych profesionálov z realitnej branže a následne spoločnými silami podporovať rast jej vzdelanosti a kvalifikácie. Realitná komora Slovenskej republiky sa tiež snaží o sprísnenie právneho rámca na realitnom trhu tak, aby reflektoval náročné kritériá pre praktický výkon tejto činnosti.

Ďalšou činnosťou Realitnej komory Slovenskej republiky je ochrana voči možným snahám veľkých realitných sietí získať dominantné postavenie na trhu. To by potom mohlo znamenať potlačenie prirodzenej aktivity a slobody jednotlivca. V neposlednom rade je úlohou RKSR tiež hájenie záujmov svojich členov - profesionálnych realitných maklérov.